środa, 30 październik 2013 18:28

O nas

Napisał 
Oceń ten artykuł
(94 głosów)

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

 Szanowni Państwo !

 

Rozwiazwezly.pl jest nowoczesnym portalem, działającym w przestrzeni internetowej.

Jego zasadniczym celem jest szerzenie pięknej i niezwykle skutecznej modlitwy – „Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły", za przyczyną, której ludzie na całym świecie wypraszają ogrom łask, dla siebie i swoich bliskich.
Liczne świadectwa przesyłane do nas potwierdzają, że Nowenna ta, jest jedną z najskuteczniejszych modlitw do Maryi.
Matka Boża obdarzy hojnie łaskami każdego człowieka, który szczerze i z pokorą zwróci się do niej o pomoc.

 

Bardzo ciekawym świadectwem było wyznanie demona, podczas odmawianego egzorcyzmu nad opętanym przez Włoskiego księdza egzorcystę Cipriano de Meo.

 

(Tłum. z j.Włoskiego):

 

„W piątek byłem w Torre Le Nocelle. Przede mną opętany zareagował na modlitwę głośnymi krzykami i wrzaskami.


Diabeł, przez niego, narzekał na poniesioną porażkę, powtarzając jak zdarta płyta: „Miałem zniszczyć umysł tego człowieka, ale Ona go uratowała". A potem, odnosząc się do Maryi, której imienia demon nigdy nie wymawia, dodał ze złością: „To była kobieta, która mnie zniszczyła ! To była nowenna, psiakrew nowenna, która go uratowała ! Nowenna do tej kobiety ! Ze wszystkich nowenn, które jego żona odmówiła za niego, ta jest najpotężniejsza ! Ona go uratowała" !

Powtarzał tak w nieskończoność, wzbudzając we mnie, rzecz jasna, wielkie zainteresowanie. Która nowenna była na tyle silna, aby zniszczyć drogę śmierci – zastanawiałem się. W myślach wymieniałem najsłynniejsze nowenny Maryjne, ale diabeł nie podawał żadnych informacji, aby zidentyfikować tę, która go pokonała. Jednak nie dałem za wygraną. Chciałem się dowiedzieć. !


Wtedy zacząłem w moim sercu prosić Pana, by zmusił szatana, aby przez usta opętanego zdradził nazwę nowenny, która zniszczyła jego plany.
Pod koniec egzorcyzmu, demon ujawnił:

„To jest nowenna do Tej, co rozwiązuje węzły. Która zniszczyła moje plany i uratowała go ! Miałem zniszczyć mu umysł ! To jest najpotężniejsza ze wszystkich nowenn, które zmówiła jego żona. Odmówiła już ich tak wiele, ale ta mnie zrujnowała".


Od tej chwili, za Bożą zgodą, po tym co się dowiedziałem, Nowennę polecam wszystkim" !

 

 

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły:

 

CZYM SĄ TE WĘZŁY?

 

To problemy, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania:

 

węzły kłótni rodzinnych,
nieporozumienia między rodzicami a dziećmi,
brak szacunku,
przemoc;
węzły urazy między małżonkami,
brak pokoju i radości na łonie rodziny,
węzły lęku,
węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli,
rozkład rodziny,
węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga;
węzły uzależnienia od: alkoholu, pornografii, masturbacji,
węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych;
węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych,
niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji,
nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą....

 

 

Dziewica Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam dziś na spotkanie, żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich.

 

 

 

Jak się modlić

 

1. Znak krzyża
2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo
3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca
4. Rozważanie na dany dzień nowenny
5. Dwie następne dziesiątki różańca
6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
7. Znak krzyża


Akt skruchy


Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

 

 

Rozważanie na dany dzień nowenny

 

 

 

Pierwszy dzień

 

 

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

 

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

 

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

 

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

 

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

 

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

 

 

 

Drugi dzień

 

 

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

 

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł"...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

 

 

Trzeci dzień

 

 

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł" mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

 

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

 

 

 

Czwarty dzień

 

 

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

 

Składam w Twoje ręce ten „węzeł"..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

 

Rozwiąż Matko ten „węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

 

 

Piąty dzień

 

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł"..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

 

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

 

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł" we mnie zrodził.

 

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

Maryja jest bogata w moc u Boga

 

 

Szósty dzień

 

 

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł" mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

 

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł".

 

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

 

 

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

 

 

Siódmy dzień

 

 

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł" w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

 

 

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

 

 

 

Ósmy dzień

 

 

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż

 

ten „węzeł"... w moim życiu.

 

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

 

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

 

 

 

Dziewiąty dzień

 

 

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

 

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

 

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

 


Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

 

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

 

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

 

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

 

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

 

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

 

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

 

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

 

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

 

Przyjmij moje wołanie.

 

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

 

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

 

 

 (zródło: Fronda.pl)

Czytany 169108 razy

Media

RCS TV
Więcej w tej kategorii: Regulamin »

16 komentarzy

 • Link do komentarza Jacek czwartek, 08 październik 2020 23:18 napisane przez Jacek

  Czy odmawiając tę nowennę mam prosić o rozwiązanie tylko jednego węzła czy mogę w jednej nowennie wymienić ich kilka? Proszę o podpowiedź

 • Link do komentarza Wdzięczna środa, 02 wrzesień 2020 15:04 napisane przez Wdzięczna

  Dziękuję Matce Bożej Rozwiązującej Węzły za otrzymaną pomoc w dostaniu się na studia, na których mi zależało.

 • Link do komentarza Gabi środa, 19 luty 2020 09:33 napisane przez Gabi

  Drukuje dla siebie i potrzebujących tą modlitwę . Zamieniłem słowa opisujące szatana na małe litery co i Wam polecam.
  np. W dniu siódmym. w innych podaniach widzę zmiażdż a nie zetrzyj jak tutaj. Nie wiem z czego wynika ta różnica.. ale modlitwa to petarda

 • Link do komentarza Magdalena niedziela, 27 październik 2019 07:20 napisane przez Magdalena

  Dziś czwarty dzień odmawianiam nowenne
  Jest cudowna. Wczoraj węzeł który mnie dusił został poluzowany a może e i całkowicie sie rozwiązał. Jeszcze nie wiem. Rok bólu, brania leków i blagań. Moze to jeszcze wróci...ale dziś jestem szczęśliwa. Modlę sie dalej. Dziękuję Matyjo Rozwiązująca Węzły

 • Link do komentarza Maria poniedziałek, 07 październik 2019 22:59 napisane przez Maria

  Matko,uratuj mojego syna I doprowadz do normalnosci.Rozwiaz wezly ktore trzymaja go z dla od Boga I wypros mu laske zdrowia psychicznego I wszystkie laski najbardziej mu potrzebne.

 • Link do komentarza Sabi poniedziałek, 09 wrzesień 2019 17:38 napisane przez Sabi

  Nowenna działa prawdziwe cuda! Matko Najświętsza dziękuje Ci za rozwiązanie węzła w mojej rodzinie ❤️

 • Link do komentarza Mateusz sobota, 31 sierpień 2019 09:12 napisane przez Mateusz

  Dziękuję Ci, Przenajświętsza Matko za uzdrowienie babci z raka, znalezienie pracy i powstrzymanie niszczącego mnie nałogu. Bądź Pochwalona na wieki!

 • Link do komentarza Zbyszek środa, 28 sierpień 2019 20:11 napisane przez Zbyszek

  " O łaskę wiary i zdrowia dla Michała i osób bliskich

 • Link do komentarza Ja czwartek, 06 czerwiec 2019 18:57 napisane przez Ja

  Do Monika - Ja często odmawiam tę Nowennę za inne osoby i zostaję wysłuchana, zmieniam trochę treść, zamiast siebie mówię imię tej osoby.

 • Link do komentarza Monika poniedziałek, 27 maj 2019 21:04 napisane przez Monika

  Mam dylemat. Dziś zaczęłam pierwszy raz odmawiać tę niwennę, za bliską mi osobę. W trakcie modlitwy zrodziło się we mnie pytanie, czy robię właściwie? Czy można odmawiać ją za kogoś innego? Jej treść jakby cały czas odnosiła się do osoby, która ją odmawia. Czy ktoś bardziej "doświadczony" mógłby mi pomóc?

poprz.12nast.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Facebook

Społeczności